جزئیات خبر
1آذر 1397

11:37 - مشاور رییس سازمان و مدیر روابط عمومی سازمان خبر داد

برگزاری جلسه کمیته رفع موانع تولید بخش کشاورزی استان+ تصاویر

 • برگزاری جلسه کمیته رفع موانع تولید بخش کشاورزی استان+ تصاویر
 • برگزاری جلسه کمیته رفع موانع تولید بخش کشاورزی استان+ تصاویر
 • برگزاری جلسه کمیته رفع موانع تولید بخش کشاورزی استان+ تصاویر
 • برگزاری جلسه کمیته رفع موانع تولید بخش کشاورزی استان+ تصاویر
 • برگزاری جلسه کمیته رفع موانع تولید بخش کشاورزی استان+ تصاویر
 • برگزاری جلسه کمیته رفع موانع تولید بخش کشاورزی استان+ تصاویر
 • برگزاری جلسه کمیته رفع موانع تولید بخش کشاورزی استان+ تصاویر
 • برگزاری جلسه کمیته رفع موانع تولید بخش کشاورزی استان+ تصاویر
 • برگزاری جلسه کمیته رفع موانع تولید بخش کشاورزی استان+ تصاویر
 • برگزاری جلسه کمیته رفع موانع تولید بخش کشاورزی استان+ تصاویر
 • برگزاری جلسه کمیته رفع موانع تولید بخش کشاورزی استان+ تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن




متن بالا را در زیر وارد کنید