جزئیات خبر
1آذر 1397

13:20 - انتصاب در جهاد کشاورزی مازندران

مدیر رفاه و پشتیبانی جهاد کشاورزی معرفی شد

مدیر رفاه و پشتیبانی جهاد کشاورزی معرفی شد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید