جزئیات خبر
5آذر 1397

17:28 - مشاور رییس و مدیر روابط عمومی جهاد کشاورزی مازندران خبر داد

بازدید رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از روند صادرات مرکبات از سورتینگ ها+ تصاویر

 • بازدید رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از روند صادرات مرکبات از سورتینگ ها+ تصاویر
 • بازدید رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از روند صادرات مرکبات از سورتینگ ها+ تصاویر
 • بازدید رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از روند صادرات مرکبات از سورتینگ ها+ تصاویر
 • بازدید رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از روند صادرات مرکبات از سورتینگ ها+ تصاویر
 • بازدید رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از روند صادرات مرکبات از سورتینگ ها+ تصاویر
 • بازدید رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از روند صادرات مرکبات از سورتینگ ها+ تصاویر
 • بازدید رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از روند صادرات مرکبات از سورتینگ ها+ تصاویر
 • بازدید رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از روند صادرات مرکبات از سورتینگ ها+ تصاویر
 • بازدید رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از روند صادرات مرکبات از سورتینگ ها+ تصاویر
 • بازدید رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از روند صادرات مرکبات از سورتینگ ها+ تصاویر
 • بازدید رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از روند صادرات مرکبات از سورتینگ ها+ تصاویر
 • بازدید رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از روند صادرات مرکبات از سورتینگ ها+ تصاویر
 • بازدید رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران از روند صادرات مرکبات از سورتینگ ها+ تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید