جزئیات خبر
7آذر 1397

10:50 - مدیر جهاد کشاورزی بابل

900 هزار قطعه جوجه ريزی در سامانه سماصط بابل ثبت شد

900 هزار قطعه جوجه ريزی در سامانه سماصط بابل ثبت شد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید