جزئیات خبر
7آذر 1397

14:12 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد:

ملاقات عمومی رئیس و معاونین جهاد کشاورزی استان مازندران با مردم شرق استان در گلوگاه

 • ملاقات عمومی رئیس و معاونین جهاد کشاورزی استان مازندران با مردم شرق استان در گلوگاه
 • ملاقات عمومی رئیس و معاونین جهاد کشاورزی استان مازندران با مردم شرق استان در گلوگاه
 • ملاقات عمومی رئیس و معاونین جهاد کشاورزی استان مازندران با مردم شرق استان در گلوگاه
 • ملاقات عمومی رئیس و معاونین جهاد کشاورزی استان مازندران با مردم شرق استان در گلوگاه
 • ملاقات عمومی رئیس و معاونین جهاد کشاورزی استان مازندران با مردم شرق استان در گلوگاه
 • ملاقات عمومی رئیس و معاونین جهاد کشاورزی استان مازندران با مردم شرق استان در گلوگاه
 • ملاقات عمومی رئیس و معاونین جهاد کشاورزی استان مازندران با مردم شرق استان در گلوگاه
 • ملاقات عمومی رئیس و معاونین جهاد کشاورزی استان مازندران با مردم شرق استان در گلوگاه
 • ملاقات عمومی رئیس و معاونین جهاد کشاورزی استان مازندران با مردم شرق استان در گلوگاه
 • ملاقات عمومی رئیس و معاونین جهاد کشاورزی استان مازندران با مردم شرق استان در گلوگاه
 • ملاقات عمومی رئیس و معاونین جهاد کشاورزی استان مازندران با مردم شرق استان در گلوگاه
 • ملاقات عمومی رئیس و معاونین جهاد کشاورزی استان مازندران با مردم شرق استان در گلوگاه
 • ملاقات عمومی رئیس و معاونین جهاد کشاورزی استان مازندران با مردم شرق استان در گلوگاه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید