جزئیات خبر
8آذر 1397

15:57 - مشاور رییس و مدیر روابط عمومی جهاد کشاورزی مازندران خبر داد

بازدید استاندار مازندران از بزرگترین پایانه صادرات محصولات کشاورزی در جویبار + تصاویر

 • بازدید استاندار مازندران از بزرگترین پایانه صادرات محصولات کشاورزی در جویبار + تصاویر
 • بازدید استاندار مازندران از بزرگترین پایانه صادرات محصولات کشاورزی در جویبار + تصاویر
 • بازدید استاندار مازندران از بزرگترین پایانه صادرات محصولات کشاورزی در جویبار + تصاویر
 • بازدید استاندار مازندران از بزرگترین پایانه صادرات محصولات کشاورزی در جویبار + تصاویر
 • بازدید استاندار مازندران از بزرگترین پایانه صادرات محصولات کشاورزی در جویبار + تصاویر
 • بازدید استاندار مازندران از بزرگترین پایانه صادرات محصولات کشاورزی در جویبار + تصاویر
 • بازدید استاندار مازندران از بزرگترین پایانه صادرات محصولات کشاورزی در جویبار + تصاویر
 • بازدید استاندار مازندران از بزرگترین پایانه صادرات محصولات کشاورزی در جویبار + تصاویر
 • بازدید استاندار مازندران از بزرگترین پایانه صادرات محصولات کشاورزی در جویبار + تصاویر
 • بازدید استاندار مازندران از بزرگترین پایانه صادرات محصولات کشاورزی در جویبار + تصاویر
 • بازدید استاندار مازندران از بزرگترین پایانه صادرات محصولات کشاورزی در جویبار + تصاویر
 • بازدید استاندار مازندران از بزرگترین پایانه صادرات محصولات کشاورزی در جویبار + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید