جزئیات خبر
8آذر 1397

16:01 - سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد

بازدید استاندار مازندران از بزرگترین مرکز پرورش ماهیان خاویاری خاورمیانه در جویبار + تصاویر

 • بازدید استاندار مازندران از بزرگترین مرکز پرورش ماهیان خاویاری خاورمیانه در جویبار + تصاویر
 • بازدید استاندار مازندران از بزرگترین مرکز پرورش ماهیان خاویاری خاورمیانه در جویبار + تصاویر
 • بازدید استاندار مازندران از بزرگترین مرکز پرورش ماهیان خاویاری خاورمیانه در جویبار + تصاویر
 • بازدید استاندار مازندران از بزرگترین مرکز پرورش ماهیان خاویاری خاورمیانه در جویبار + تصاویر
 • بازدید استاندار مازندران از بزرگترین مرکز پرورش ماهیان خاویاری خاورمیانه در جویبار + تصاویر
 • بازدید استاندار مازندران از بزرگترین مرکز پرورش ماهیان خاویاری خاورمیانه در جویبار + تصاویر
 • بازدید استاندار مازندران از بزرگترین مرکز پرورش ماهیان خاویاری خاورمیانه در جویبار + تصاویر
 • بازدید استاندار مازندران از بزرگترین مرکز پرورش ماهیان خاویاری خاورمیانه در جویبار + تصاویر
 • بازدید استاندار مازندران از بزرگترین مرکز پرورش ماهیان خاویاری خاورمیانه در جویبار + تصاویر
 • بازدید استاندار مازندران از بزرگترین مرکز پرورش ماهیان خاویاری خاورمیانه در جویبار + تصاویر
 • بازدید استاندار مازندران از بزرگترین مرکز پرورش ماهیان خاویاری خاورمیانه در جویبار + تصاویر
 • بازدید استاندار مازندران از بزرگترین مرکز پرورش ماهیان خاویاری خاورمیانه در جویبار + تصاویر
 • بازدید استاندار مازندران از بزرگترین مرکز پرورش ماهیان خاویاری خاورمیانه در جویبار + تصاویر
 • بازدید استاندار مازندران از بزرگترین مرکز پرورش ماهیان خاویاری خاورمیانه در جویبار + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید