جزئیات خبر
8آذر 1397

16:08 - مشاور رییس و مدیر روابط عمومی جهاد کشاورزی مازندران خبر داد

دیدار رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران و هیئت همراه با حضرت آیت اله نظری خادم الشریعه + تصاویر

 • دیدار رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران و هیئت همراه با حضرت آیت اله نظری خادم الشریعه + تصاویر
 • دیدار رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران و هیئت همراه با حضرت آیت اله نظری خادم الشریعه + تصاویر
 • دیدار رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران و هیئت همراه با حضرت آیت اله نظری خادم الشریعه + تصاویر
 • دیدار رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران و هیئت همراه با حضرت آیت اله نظری خادم الشریعه + تصاویر
 • دیدار رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران و هیئت همراه با حضرت آیت اله نظری خادم الشریعه + تصاویر
 • دیدار رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران و هیئت همراه با حضرت آیت اله نظری خادم الشریعه + تصاویر
 • دیدار رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران و هیئت همراه با حضرت آیت اله نظری خادم الشریعه + تصاویر
 • دیدار رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران و هیئت همراه با حضرت آیت اله نظری خادم الشریعه + تصاویر
 • دیدار رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران و هیئت همراه با حضرت آیت اله نظری خادم الشریعه + تصاویر
 • دیدار رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران و هیئت همراه با حضرت آیت اله نظری خادم الشریعه + تصاویر
 • دیدار رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران و هیئت همراه با حضرت آیت اله نظری خادم الشریعه + تصاویر
 • دیدار رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران و هیئت همراه با حضرت آیت اله نظری خادم الشریعه + تصاویر
 • دیدار رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران و هیئت همراه با حضرت آیت اله نظری خادم الشریعه + تصاویر
 • دیدار رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران و هیئت همراه با حضرت آیت اله نظری خادم الشریعه + تصاویر
 • دیدار رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران و هیئت همراه با حضرت آیت اله نظری خادم الشریعه + تصاویر
 • دیدار رییس سازمان جهاد کشاورزی مازندران و هیئت همراه با حضرت آیت اله نظری خادم الشریعه + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید