جزئیات خبر
10آذر 1397

12:52 - مشاور رییس و مدیر روابط عمومی جهاد کشاورزی مازندران خبر داد

انتخاب جهاد کشاورزی مازندران بعنوان دستگاه برتر اقامه نماز استان + تصاویر

  • انتخاب جهاد کشاورزی مازندران بعنوان دستگاه برتر اقامه نماز استان + تصاویر
  • انتخاب جهاد کشاورزی مازندران بعنوان دستگاه برتر اقامه نماز استان + تصاویر
  • انتخاب جهاد کشاورزی مازندران بعنوان دستگاه برتر اقامه نماز استان + تصاویر
  • انتخاب جهاد کشاورزی مازندران بعنوان دستگاه برتر اقامه نماز استان + تصاویر
  • انتخاب جهاد کشاورزی مازندران بعنوان دستگاه برتر اقامه نماز استان + تصاویر
  • انتخاب جهاد کشاورزی مازندران بعنوان دستگاه برتر اقامه نماز استان + تصاویر
  • انتخاب جهاد کشاورزی مازندران بعنوان دستگاه برتر اقامه نماز استان + تصاویر
  • انتخاب جهاد کشاورزی مازندران بعنوان دستگاه برتر اقامه نماز استان + تصاویر
  • انتخاب جهاد کشاورزی مازندران بعنوان دستگاه برتر اقامه نماز استان + تصاویر
  • انتخاب جهاد کشاورزی مازندران بعنوان دستگاه برتر اقامه نماز استان + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید