جزئیات خبر
11آذر 1397

08:21 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد:

اجرای پروژه های آبیاری تحت فشار و کم فشار در گلوگاه

اجرای پروژه های آبیاری تحت فشار و کم فشار در گلوگاه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید