جزئیات خبر
11آذر 1397

09:05 - مدیر جهاد کشاورزی آمل خبر داد

برگزاری کارگاه آموزشی در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه برنج در آمل

 • برگزاری کارگاه آموزشی در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه برنج در آمل
 • برگزاری کارگاه آموزشی در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه برنج در آمل
 • برگزاری کارگاه آموزشی در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه برنج در آمل
 • برگزاری کارگاه آموزشی در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه برنج در آمل
 • برگزاری کارگاه آموزشی در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه برنج در آمل
 • برگزاری کارگاه آموزشی در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه برنج در آمل
 • برگزاری کارگاه آموزشی در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه برنج در آمل
 • برگزاری کارگاه آموزشی در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه برنج در آمل
 • برگزاری کارگاه آموزشی در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه برنج در آمل
 • برگزاری کارگاه آموزشی در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه برنج در آمل
 • برگزاری کارگاه آموزشی در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه برنج در آمل

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید