جزئیات خبر
11آذر 1397

14:01 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خبر داد

جذب 302 درصدی خط اعتباری 6 مکانیزاسیون بخش کشاورزی در سیمرغ

جذب 302 درصدی خط اعتباری 6 مکانیزاسیون بخش کشاورزی در سیمرغ

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید