جزئیات خبر
12آذر 1397

13:02 - مشاور رییس و مدیر روابط عمومی جهاد کشاورزی مازندران خبر داد

سرپرست مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران منصوب شد + تصاویر

 • سرپرست مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران منصوب شد + تصاویر
 • سرپرست مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران منصوب شد + تصاویر
 • سرپرست مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران منصوب شد + تصاویر
 • سرپرست مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران منصوب شد + تصاویر
 • سرپرست مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران منصوب شد + تصاویر
 • سرپرست مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران منصوب شد + تصاویر
 • سرپرست مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران منصوب شد + تصاویر
 • سرپرست مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران منصوب شد + تصاویر
 • سرپرست مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران منصوب شد + تصاویر
 • سرپرست مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران منصوب شد + تصاویر
 • سرپرست مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران منصوب شد + تصاویر
 • سرپرست مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران منصوب شد + تصاویر
 • سرپرست مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران منصوب شد + تصاویر
 • سرپرست مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران منصوب شد + تصاویر
 • سرپرست مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران منصوب شد + تصاویر
 • سرپرست مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران منصوب شد + تصاویر
 • سرپرست مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران منصوب شد + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید