جزئیات خبر
13آذر 1397

09:46 - مدیر جهاد کشاورزی آمل خبر داد

کارگاه آموزشی پرورش اردک و ماهی توام با کشت برنج برای کنترل علف هرز

  • کارگاه آموزشی پرورش اردک و ماهی توام با کشت برنج برای کنترل علف هرز
  • کارگاه آموزشی پرورش اردک و ماهی توام با کشت برنج برای کنترل علف هرز
  • کارگاه آموزشی پرورش اردک و ماهی توام با کشت برنج برای کنترل علف هرز
  • کارگاه آموزشی پرورش اردک و ماهی توام با کشت برنج برای کنترل علف هرز
  • کارگاه آموزشی پرورش اردک و ماهی توام با کشت برنج برای کنترل علف هرز

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید