جزئیات خبر
13آذر 1397

14:18 - معاون آموزش و ترویج سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور:

فرایند آموزش و ترویج اساس توسعه هر سازمانی است

  • فرایند آموزش و ترویج اساس توسعه هر سازمانی است
  • فرایند آموزش و ترویج اساس توسعه هر سازمانی است
  • فرایند آموزش و ترویج اساس توسعه هر سازمانی است
  • فرایند آموزش و ترویج اساس توسعه هر سازمانی است

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید