جزئیات خبر
15آذر 1397

09:25 - معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی مازندران:

کشاورزی قراردادی از تاکیدات وزیر جهاد کشاورزی است + تصاویر

  • کشاورزی قراردادی از تاکیدات وزیر جهاد کشاورزی است + تصاویر
  • کشاورزی قراردادی از تاکیدات وزیر جهاد کشاورزی است + تصاویر
  • کشاورزی قراردادی از تاکیدات وزیر جهاد کشاورزی است + تصاویر
  • کشاورزی قراردادی از تاکیدات وزیر جهاد کشاورزی است + تصاویر
  • کشاورزی قراردادی از تاکیدات وزیر جهاد کشاورزی است + تصاویر
  • کشاورزی قراردادی از تاکیدات وزیر جهاد کشاورزی است + تصاویر
  • کشاورزی قراردادی از تاکیدات وزیر جهاد کشاورزی است + تصاویر
  • کشاورزی قراردادی از تاکیدات وزیر جهاد کشاورزی است + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید