جزئیات خبر
17آذر 1397

13:28 - مشاور رییس سازمان و مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد

برگزاری جلسه کمیته پژوهشی سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر

  • برگزاری جلسه کمیته پژوهشی سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
  • برگزاری جلسه کمیته پژوهشی سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
  • برگزاری جلسه کمیته پژوهشی سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
  • برگزاری جلسه کمیته پژوهشی سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
  • برگزاری جلسه کمیته پژوهشی سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
  • برگزاری جلسه کمیته پژوهشی سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
  • برگزاری جلسه کمیته پژوهشی سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید