جزئیات خبر
20دی 1397

07:39 - رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران:

10 درصد ارزش اقتصادی کشاورزی کشور مربوط به مازندران است

10 درصد ارزش اقتصادی کشاورزی کشور مربوط به مازندران است

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید