جزئیات خبر
20دی 1397

10:32 - مشاور رییس سازمان و مدیر روابط عمومی سازمان خبر داد

برگزاری جلسه پیگیری اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی و کمیته تخصیص اعتبارات سازمان+ تصاویر

  • برگزاری جلسه پیگیری اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی و کمیته تخصیص اعتبارات سازمان+ تصاویر
  • برگزاری جلسه پیگیری اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی و کمیته تخصیص اعتبارات سازمان+ تصاویر
  • برگزاری جلسه پیگیری اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی و کمیته تخصیص اعتبارات سازمان+ تصاویر
  • برگزاری جلسه پیگیری اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی و کمیته تخصیص اعتبارات سازمان+ تصاویر
  • برگزاری جلسه پیگیری اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی و کمیته تخصیص اعتبارات سازمان+ تصاویر
  • برگزاری جلسه پیگیری اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی و کمیته تخصیص اعتبارات سازمان+ تصاویر
  • برگزاری جلسه پیگیری اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی و کمیته تخصیص اعتبارات سازمان+ تصاویر
  • برگزاری جلسه پیگیری اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی و کمیته تخصیص اعتبارات سازمان+ تصاویر
  • برگزاری جلسه پیگیری اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی و کمیته تخصیص اعتبارات سازمان+ تصاویر
  • برگزاری جلسه پیگیری اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی و کمیته تخصیص اعتبارات سازمان+ تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید