جزئیات خبر
20دی 1397

10:34 - مشاور رییس سازمان و مدیر روابط عمومی سازمان خبر داد

معارفه سرپرست معاونت مدیریت امور اداری سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر

 • معارفه سرپرست معاونت مدیریت امور اداری سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • معارفه سرپرست معاونت مدیریت امور اداری سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • معارفه سرپرست معاونت مدیریت امور اداری سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • معارفه سرپرست معاونت مدیریت امور اداری سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • معارفه سرپرست معاونت مدیریت امور اداری سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • معارفه سرپرست معاونت مدیریت امور اداری سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • معارفه سرپرست معاونت مدیریت امور اداری سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • معارفه سرپرست معاونت مدیریت امور اداری سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • معارفه سرپرست معاونت مدیریت امور اداری سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • معارفه سرپرست معاونت مدیریت امور اداری سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • معارفه سرپرست معاونت مدیریت امور اداری سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • معارفه سرپرست معاونت مدیریت امور اداری سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • معارفه سرپرست معاونت مدیریت امور اداری سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • معارفه سرپرست معاونت مدیریت امور اداری سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • معارفه سرپرست معاونت مدیریت امور اداری سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • معارفه سرپرست معاونت مدیریت امور اداری سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • معارفه سرپرست معاونت مدیریت امور اداری سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • معارفه سرپرست معاونت مدیریت امور اداری سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر
 • معارفه سرپرست معاونت مدیریت امور اداری سازمان جهاد کشاورزی مازندران+ تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید