جزئیات خبر
15بهمن 1397

15:02 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فریدونکنار خبر داد:

افتتاح پروژه کانال مستعطیلی شکل آبرسان در روستاهای جزین و سوته بمناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوامند انقلاب اسلامی

  • افتتاح پروژه کانال مستعطیلی شکل آبرسان در روستاهای جزین و سوته بمناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوامند انقلاب اسلامی
  • افتتاح پروژه کانال مستعطیلی شکل آبرسان در روستاهای جزین و سوته بمناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوامند انقلاب اسلامی
  • افتتاح پروژه کانال مستعطیلی شکل آبرسان در روستاهای جزین و سوته بمناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوامند انقلاب اسلامی
  • افتتاح پروژه کانال مستعطیلی شکل آبرسان در روستاهای جزین و سوته بمناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوامند انقلاب اسلامی
  • افتتاح پروژه کانال مستعطیلی شکل آبرسان در روستاهای جزین و سوته بمناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوامند انقلاب اسلامی
  • افتتاح پروژه کانال مستعطیلی شکل آبرسان در روستاهای جزین و سوته بمناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوامند انقلاب اسلامی
  • افتتاح پروژه کانال مستعطیلی شکل آبرسان در روستاهای جزین و سوته بمناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوامند انقلاب اسلامی
  • افتتاح پروژه کانال مستعطیلی شکل آبرسان در روستاهای جزین و سوته بمناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوامند انقلاب اسلامی
  • افتتاح پروژه کانال مستعطیلی شکل آبرسان در روستاهای جزین و سوته بمناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوامند انقلاب اسلامی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید