جزئیات خبر
15بهمن 1397

18:57 - در چهارمین روز از دهه فجر رقم خورد.

افتتاح پروژه گلخانه سطوح کوچک در روستای سوته

 • افتتاح پروژه گلخانه سطوح کوچک در روستای سوته
 • افتتاح پروژه گلخانه سطوح کوچک در روستای سوته
 • افتتاح پروژه گلخانه سطوح کوچک در روستای سوته
 • افتتاح پروژه گلخانه سطوح کوچک در روستای سوته
 • افتتاح پروژه گلخانه سطوح کوچک در روستای سوته
 • افتتاح پروژه گلخانه سطوح کوچک در روستای سوته
 • افتتاح پروژه گلخانه سطوح کوچک در روستای سوته
 • افتتاح پروژه گلخانه سطوح کوچک در روستای سوته
 • افتتاح پروژه گلخانه سطوح کوچک در روستای سوته
 • افتتاح پروژه گلخانه سطوح کوچک در روستای سوته

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید