جزئیات خبر
21بهمن 1397

07:07 - معاون تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران اعلام کرد

جلوگیری از توزیع و جابجایی نهال فاقد شناسنامه و گواهی بهداشتی

جلوگیری از توزیع و جابجایی نهال فاقد شناسنامه و گواهی بهداشتی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید