جزئیات خبر
18بهمن 1397

07:20 - مدیر جهاد کشاورزی نوشهر خبر داد:

برگزاری نمایشگاه تولیدات خانگی زنان روستایی در نوشهر

  • برگزاری نمایشگاه تولیدات خانگی زنان روستایی در نوشهر
  • برگزاری نمایشگاه تولیدات خانگی زنان روستایی در نوشهر
  • برگزاری نمایشگاه تولیدات خانگی زنان روستایی در نوشهر
  • برگزاری نمایشگاه تولیدات خانگی زنان روستایی در نوشهر
  • برگزاری نمایشگاه تولیدات خانگی زنان روستایی در نوشهر
  • برگزاری نمایشگاه تولیدات خانگی زنان روستایی در نوشهر
  • برگزاری نمایشگاه تولیدات خانگی زنان روستایی در نوشهر
  • برگزاری نمایشگاه تولیدات خانگی زنان روستایی در نوشهر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید