جزئیات خبر
18بهمن 1397

08:06 - مدیر جهاد کشاورزی‌ سوادکوه‌شمالی

پروژه لاینینگ با اعتبار 1.5 میلیاردی در سوادکوه شمالی بهره برداری رسید

  • پروژه لاینینگ با اعتبار 1.5 میلیاردی در سوادکوه شمالی بهره برداری رسید
  • پروژه لاینینگ با اعتبار 1.5 میلیاردی در سوادکوه شمالی بهره برداری رسید
  • پروژه لاینینگ با اعتبار 1.5 میلیاردی در سوادکوه شمالی بهره برداری رسید
  • پروژه لاینینگ با اعتبار 1.5 میلیاردی در سوادکوه شمالی بهره برداری رسید
  • پروژه لاینینگ با اعتبار 1.5 میلیاردی در سوادکوه شمالی بهره برداری رسید
  • پروژه لاینینگ با اعتبار 1.5 میلیاردی در سوادکوه شمالی بهره برداری رسید
  • پروژه لاینینگ با اعتبار 1.5 میلیاردی در سوادکوه شمالی بهره برداری رسید

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید