جزئیات خبر
21بهمن 1397

07:22 - مدیر جهاد کشاورزی سیمرغ خبر داد

افتتاح پروژه لاینینگ 30 کیلومتری در سیمرغ + تصاویر

 • افتتاح پروژه لاینینگ 30 کیلومتری در سیمرغ + تصاویر
 • افتتاح پروژه لاینینگ 30 کیلومتری در سیمرغ + تصاویر
 • افتتاح پروژه لاینینگ 30 کیلومتری در سیمرغ + تصاویر
 • افتتاح پروژه لاینینگ 30 کیلومتری در سیمرغ + تصاویر
 • افتتاح پروژه لاینینگ 30 کیلومتری در سیمرغ + تصاویر
 • افتتاح پروژه لاینینگ 30 کیلومتری در سیمرغ + تصاویر
 • افتتاح پروژه لاینینگ 30 کیلومتری در سیمرغ + تصاویر
 • افتتاح پروژه لاینینگ 30 کیلومتری در سیمرغ + تصاویر
 • افتتاح پروژه لاینینگ 30 کیلومتری در سیمرغ + تصاویر
 • افتتاح پروژه لاینینگ 30 کیلومتری در سیمرغ + تصاویر
 • افتتاح پروژه لاینینگ 30 کیلومتری در سیمرغ + تصاویر
 • افتتاح پروژه لاینینگ 30 کیلومتری در سیمرغ + تصاویر
 • افتتاح پروژه لاینینگ 30 کیلومتری در سیمرغ + تصاویر
 • افتتاح پروژه لاینینگ 30 کیلومتری در سیمرغ + تصاویر
 • افتتاح پروژه لاینینگ 30 کیلومتری در سیمرغ + تصاویر
 • افتتاح پروژه لاینینگ 30 کیلومتری در سیمرغ + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید