جزئیات خبر
23اسفند 1397

15:02 - آخرین میز مشترک جهاد کشاورزی با بانک کشاورزی فریدونکنار در سال ۹۷

آخرین میز مشترک سال ۹۷ در خصوص تعیین تکلیف تسهیلات مکانیزاسیون و اعتبارات صندوق توسعه ملی

  • آخرین میز مشترک سال ۹۷ در خصوص تعیین تکلیف تسهیلات مکانیزاسیون و اعتبارات صندوق توسعه ملی
  • آخرین میز مشترک سال ۹۷ در خصوص تعیین تکلیف تسهیلات مکانیزاسیون و اعتبارات صندوق توسعه ملی
  • آخرین میز مشترک سال ۹۷ در خصوص تعیین تکلیف تسهیلات مکانیزاسیون و اعتبارات صندوق توسعه ملی
  • آخرین میز مشترک سال ۹۷ در خصوص تعیین تکلیف تسهیلات مکانیزاسیون و اعتبارات صندوق توسعه ملی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید