جزئیات خبر
27اسفند 1397

08:54 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد :

مبارزه شیمیایی در 4103 هکتار از مزارع کلزا گلوگاه

مبارزه شیمیایی در 4103 هکتار از مزارع کلزا گلوگاه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید