جزئیات خبر
5فروردین 1398

09:18 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد :

خسارت 170 میلیاردی طوفان و سیل به گلوگاه

خسارت 170 میلیاردی طوفان و سیل به گلوگاه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید