جزئیات خبر
15فروردین 1398

12:19 - مدیر جهاد کشاورزی آمل خبر داد

جلوگیری از دیوار کشی و صدور اخطار کتبی در ایام نوروز98در سطح 20هزار متر مربع

جلوگیری از دیوار کشی و صدور اخطار کتبی در ایام نوروز98در سطح 20هزار متر مربع

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید