جزئیات خبر
16فروردین 1398

21:30 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد :

اعتبار 4/8 میلیاردی تسهیلات مکانیزاسیون در گلوگاه

اعتبار 4/8 میلیاردی تسهیلات مکانیزاسیون در گلوگاه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید