جزئیات خبر
17فروردین 1398

12:25 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد :

توزیع بیش از 3.5 میلیون لیتر سوخت در بخش کشاورزی گلوگاه

توزیع بیش از 3.5 میلیون لیتر سوخت در بخش کشاورزی گلوگاه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید