جزئیات خبر
18فروردین 1398

08:31 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد :

شخم و شیار 1240 هکتار از شالیزارهای گلوگاه

شخم و شیار 1240 هکتار از شالیزارهای گلوگاه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید