جزئیات خبر
20فروردین 1398

09:19 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل خبر داد:

کانون یابی ملخ در سطح 400هکتار و رویت اولین پوره ملخ

 کانون یابی ملخ در سطح 400هکتار و رویت اولین پوره ملخ

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید