جزئیات خبر
21فروردین 1398

11:07 - مدیر جهاد کشاورزی آمل خبر داد

تولید 52هزار تن گوشت سفید در سال 97با 18درصد تولید مازندران

تولید 52هزار تن گوشت سفید در سال 97با 18درصد تولید مازندران

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید