جزئیات خبر
21فروردین 1398

18:29 - رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد

نشاء مکانیزه برنج در 60 هزار هکتار از شالیزارهای مازندران

نشاء مکانیزه برنج در 60 هزار هکتار از شالیزارهای مازندران

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید