جزئیات خبر
25فروردین 1398

08:05 - مدیر جهاد کشاورزی چالوس خبر داد

نظارت بر 22 فقره اراضی واگذارشده در چالوس

نظارت بر 22 فقره اراضی واگذارشده در چالوس

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید