جزئیات خبر
22فروردین 1398

12:07 - مدیر جهاد کشاورزی آمل خبر داد

آیین اولین نشاء مکانیزه برنج در شهر ستان آمل پیش بینی 10هزار هکتار کشت مکانیزه

  • آیین اولین نشاء مکانیزه برنج در شهر ستان آمل پیش بینی 10هزار هکتار کشت مکانیزه
  • آیین اولین نشاء مکانیزه برنج در شهر ستان آمل پیش بینی 10هزار هکتار کشت مکانیزه
  • آیین اولین نشاء مکانیزه برنج در شهر ستان آمل پیش بینی 10هزار هکتار کشت مکانیزه
  • آیین اولین نشاء مکانیزه برنج در شهر ستان آمل پیش بینی 10هزار هکتار کشت مکانیزه
  • آیین اولین نشاء مکانیزه برنج در شهر ستان آمل پیش بینی 10هزار هکتار کشت مکانیزه
  • آیین اولین نشاء مکانیزه برنج در شهر ستان آمل پیش بینی 10هزار هکتار کشت مکانیزه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید