جزئیات خبر
25فروردین 1398

09:36 - مدیر جهاد کشاورزی سیمرغ خبر داد

اولین نشاء مکانیزه برنج در شالیزارهای سیمرغ + تصاویر

 • اولین نشاء مکانیزه برنج در شالیزارهای سیمرغ + تصاویر
 • اولین نشاء مکانیزه برنج در شالیزارهای سیمرغ + تصاویر
 • اولین نشاء مکانیزه برنج در شالیزارهای سیمرغ + تصاویر
 • اولین نشاء مکانیزه برنج در شالیزارهای سیمرغ + تصاویر
 • اولین نشاء مکانیزه برنج در شالیزارهای سیمرغ + تصاویر
 • اولین نشاء مکانیزه برنج در شالیزارهای سیمرغ + تصاویر
 • اولین نشاء مکانیزه برنج در شالیزارهای سیمرغ + تصاویر
 • اولین نشاء مکانیزه برنج در شالیزارهای سیمرغ + تصاویر
 • اولین نشاء مکانیزه برنج در شالیزارهای سیمرغ + تصاویر
 • اولین نشاء مکانیزه برنج در شالیزارهای سیمرغ + تصاویر
 • اولین نشاء مکانیزه برنج در شالیزارهای سیمرغ + تصاویر
 • اولین نشاء مکانیزه برنج در شالیزارهای سیمرغ + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید