جزئیات خبر
25فروردین 1398

09:36 - مدیر جهاد کشاورزی چالوس خبر داد

کمک‌ کارکنان جهاد کشاورزی چالوس به سیل زدگان +تصاویر

  • کمک‌ کارکنان جهاد کشاورزی چالوس به سیل زدگان +تصاویر
  • کمک‌ کارکنان جهاد کشاورزی چالوس به سیل زدگان +تصاویر
  • کمک‌ کارکنان جهاد کشاورزی چالوس به سیل زدگان +تصاویر
  • کمک‌ کارکنان جهاد کشاورزی چالوس به سیل زدگان +تصاویر
  • کمک‌ کارکنان جهاد کشاورزی چالوس به سیل زدگان +تصاویر
  • کمک‌ کارکنان جهاد کشاورزی چالوس به سیل زدگان +تصاویر
  • کمک‌ کارکنان جهاد کشاورزی چالوس به سیل زدگان +تصاویر
  • کمک‌ کارکنان جهاد کشاورزی چالوس به سیل زدگان +تصاویر
  • کمک‌ کارکنان جهاد کشاورزی چالوس به سیل زدگان +تصاویر
  • کمک‌ کارکنان جهاد کشاورزی چالوس به سیل زدگان +تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید