جزئیات خبر
25فروردین 1398

10:01 - مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران:

مبارزه با بیماری‌های لکه برگی و فوزاریوم خوشه گندم ضروری است

 مبارزه با بیماری‌های لکه برگی و فوزاریوم خوشه گندم ضروری است

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید