جزئیات خبر
26فروردین 1398

07:40 - مدیر جهاد کشاورزی محمودآباد خبر داد

جلوگیری از 14 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی محمودآباد

جلوگیری از 14 مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی محمودآباد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید