جزئیات خبر
26فروردین 1398

11:58 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل خبر داد:

اجرای حکم قلع و قمع و 7 مورد اخطار کتبی به متصرفین اراضی کشاورزی

اجرای حکم قلع و قمع و 7 مورد اخطار کتبی به متصرفین اراضی کشاورزی

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید