جزئیات خبر
27فروردین 1398

07:38 - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل خبر داد:

ویزیت و واکسیناسیون رایگان دام های منا طق سیل زده شهرستان آمل

ویزیت و واکسیناسیون رایگان دام های منا طق سیل زده شهرستان آمل

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید