جزئیات خبر
28فروردین 1398

13:40 - مدیر جهاد کشاورزی بابل خبر داد:

صدور سند برای 400 هزار متر مربع از زمینهای کشاورزی بابل

صدور سند برای 400 هزار متر مربع از زمینهای کشاورزی بابل

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید