جزئیات خبر
25اردیبهشت 1398

09:37 - سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی کلاردشت:

دو هکتار از زمین‌های کشاورزی کلاردشت به چرخه تولید بازگشت/ قلع و قمع 25 بنای غیرمجاز + تصاویر

 • دو هکتار از زمین‌های کشاورزی کلاردشت به چرخه تولید بازگشت/ قلع و قمع 25 بنای غیرمجاز + تصاویر
 • دو هکتار از زمین‌های کشاورزی کلاردشت به چرخه تولید بازگشت/ قلع و قمع 25 بنای غیرمجاز + تصاویر
 • دو هکتار از زمین‌های کشاورزی کلاردشت به چرخه تولید بازگشت/ قلع و قمع 25 بنای غیرمجاز + تصاویر
 • دو هکتار از زمین‌های کشاورزی کلاردشت به چرخه تولید بازگشت/ قلع و قمع 25 بنای غیرمجاز + تصاویر
 • دو هکتار از زمین‌های کشاورزی کلاردشت به چرخه تولید بازگشت/ قلع و قمع 25 بنای غیرمجاز + تصاویر
 • دو هکتار از زمین‌های کشاورزی کلاردشت به چرخه تولید بازگشت/ قلع و قمع 25 بنای غیرمجاز + تصاویر
 • دو هکتار از زمین‌های کشاورزی کلاردشت به چرخه تولید بازگشت/ قلع و قمع 25 بنای غیرمجاز + تصاویر
 • دو هکتار از زمین‌های کشاورزی کلاردشت به چرخه تولید بازگشت/ قلع و قمع 25 بنای غیرمجاز + تصاویر
 • دو هکتار از زمین‌های کشاورزی کلاردشت به چرخه تولید بازگشت/ قلع و قمع 25 بنای غیرمجاز + تصاویر
 • دو هکتار از زمین‌های کشاورزی کلاردشت به چرخه تولید بازگشت/ قلع و قمع 25 بنای غیرمجاز + تصاویر
 • دو هکتار از زمین‌های کشاورزی کلاردشت به چرخه تولید بازگشت/ قلع و قمع 25 بنای غیرمجاز + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید