جزئیات خبر
25اردیبهشت 1398

10:33 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه خبر داد

اجرای کشت شالی به روش خشکه کاری در گلوگاه

اجرای کشت شالی به روش خشکه کاری در گلوگاه

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید