جزئیات خبر
25اردیبهشت 1398

12:00 - مشاور رییس سازمان و رییس اداره روابط عمومی سازمان خبر داد

برگزاری دومین جلسه کارگروه اعتبارات بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 97 بخش کشاورزی + تصاویر

  • برگزاری دومین جلسه کارگروه اعتبارات بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 97 بخش کشاورزی + تصاویر
  • برگزاری دومین جلسه کارگروه اعتبارات بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 97 بخش کشاورزی + تصاویر
  • برگزاری دومین جلسه کارگروه اعتبارات بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 97 بخش کشاورزی + تصاویر
  • برگزاری دومین جلسه کارگروه اعتبارات بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 97 بخش کشاورزی + تصاویر
  • برگزاری دومین جلسه کارگروه اعتبارات بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 97 بخش کشاورزی + تصاویر
  • برگزاری دومین جلسه کارگروه اعتبارات بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 97 بخش کشاورزی + تصاویر
  • برگزاری دومین جلسه کارگروه اعتبارات بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 97 بخش کشاورزی + تصاویر
  • برگزاری دومین جلسه کارگروه اعتبارات بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 97 بخش کشاورزی + تصاویر
  • برگزاری دومین جلسه کارگروه اعتبارات بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 97 بخش کشاورزی + تصاویر

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید