جزئیات خبر
21خرداد 1398

07:35 - مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه

3000 تن گندم از کشاورزان گلوگاهی خریداری شد

 3000 تن گندم از کشاورزان گلوگاهی خریداری شد

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید