جزئیات خبر
21خرداد 1398

08:33 - مدیر جهاد کشاورزی آمل خبر داد

بازگشت 1200 مربع از زمینهای کشاورزی آمل به چرخه تولید

  • بازگشت 1200 مربع از زمینهای کشاورزی آمل به چرخه تولید
  • بازگشت 1200 مربع از زمینهای کشاورزی آمل به چرخه تولید
  • بازگشت 1200 مربع از زمینهای کشاورزی آمل به چرخه تولید
  • بازگشت 1200 مربع از زمینهای کشاورزی آمل به چرخه تولید
  • بازگشت 1200 مربع از زمینهای کشاورزی آمل به چرخه تولید

دیدگاه خود را بیان کن
متن بالا را در زیر وارد کنید